Regulamin

REGULAMIN

Międzynarodowego Dnia Kajakarza

„Kayakmania – Bydgoszcz 2019”

pod patronatem

Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego

Wersja do pobrania

Mapy z trasami wyścigów do pobrania

Kayakmania to impreza  dla sympatyków turystyki kajakowej i rowerowej oraz rekreacji ruchowej. Propaguje aktywny wypoczynek, popularyzuje szlak wodny Brdy oraz centrum miasta Bydgoszcz. Kierowana jest do osób czynnie uprawiających kajakarstwo turystyczne połączone z rywalizacją sportową oraz do amatorów, którzy nigdy nie pływali w kajaku.

Celem Kayakmanii jest popularyzacja kajakarstwa w Polsce i poza granicami kraju oraz integracja turystów z Polski z mieszkańcami miasta jako element budowania marki Miasta Bydgoszcz.

Na Kayakmanię 2019 składa się szereg konkurencji kajakowych, pokazów, imprez towarzyszących oraz piknik na Wyspie Młyńskiej z wieloma atrakcjami dla uczestników oraz mieszkańców.

Podczas imprezy odbędzie się próba ustanowienia przez uczestników Kayakmanii Rekordu Polski pod nazwą Bydgoskiej Parady Kajakowej.

 

Miejsce Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2019”:

·      Wyspa Młyńska – start i meta wyścigów, Rodzinnego Spływu Kajakowego oraz pokazów, start Bydgoskiej Parady Kajakowej, meta dwuboju rowerowo-kajakowego, piknik dla mieszkańców, miasteczko zabaw dla dzieci, biuro zawodów, strefa gastronomiczna, wystawy i stoiska

·    UKS „Kopernik” Pałacu Młodzieży ul. Babia Wieś nr 5 – tymczasowe miasteczko namiotowe, zaplecze socjalne dla startujących, parking dla przyczep kajakowych, koncert piosenki turystycznej, start dwuboju rowerowo-kajakowego (zdanie kajaka i punkt żywieniowy), biuro zawodów 30.08.2019 r. (piątek) w godz. 18.00–22.00 i 1.09.2019 r. (niedziela) w godz. 8.00–9.00

Termin imprezy: 30.08.2019 r. (piątek) od godz. 18.00 do 1.09.2019 r. (niedziela) godz.17.00

Organizator i kierownictwo imprezy:

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe „BINDUGA”, www.kayakmania.pl

Komandor: Łukasz Gliński tel. 502033421

Sędzia główny: Teresa Kaczmarek

Biuro: Bożena Pęczkowska tel. 509499636, Emilia Małkowska tel. 505931633

Partner Strategiczny: Miasto Bydgoszcz 

Warunki uczestnictwa:

Dla osób biorących udział w pikniku rodzinnym na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy:

– organizator zapewnia bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy pikniku odbywające się na Wyspie Młyńskiej,

– na piknik rodzinny składają się: konkursy z nagrodami, gry i zabawy ruchowe, wystawa i giełda sprzętu sportowego.

Dla osób startujących w konkurencjach wodnych i rowerowej:

– uczestnikami tych konkurencji mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie pod warunkiem złożenia w biurze zawodów
   pisemnej zgody opiekunów prawnych oraz pozostawania nieletniego przez cały czas trwania imprezy pod opieką
   wskazanej w zgodzie osoby pełnoletniej,

– biorą w nich udział na własną odpowiedzialność,

– muszą posiadać umiejętność pływania oraz odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony podpisaniem przed startem stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie składają opiekunowie prawni,

– zapoznali się z regulaminem właściwym dla danej konkurencji,

– wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym zamieszczenie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej,

– wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z utrwalonego wizerunku.

Prawo uczestnictwa w konkurencjach następuje po pozytywnym zweryfikowaniu uczestnika w biurze zawodów oraz wpłynięciu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora – BSK „Binduga” lub po dokonaniu płatności gotówką w biurze zawodów.

       Konto organizatora: 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001 Bank Spółdzielczy w Koronowie

  

 Zgłoszenia:

¨       Zgłoszenia uczestników indywidualnych oraz drużyn do wyścigów, Rodzinnego Spływu Kajakowego oraz uczestników indywidualnych do Bydgoskiej Parady Kajakowej przyjmowane są od 20.05.2019 r. do 31.08.2019 r., z tym że:

              – do 29.08.2019 r. można się zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez formularz na stronie www.kayakmania.pl.,

              – 30.08.2019 r. i 31.08.2019 r. można się zgłaszać tylko osobiście w biurze zawodów.

 

¨       Zgłoszenia uczestników dwuboju rowerowo-kajakowego przyjmowane są od 20.05.2019 r. do 1.09.2019 r. , z tym że:

              – do 29.08.2019 r. można zgłaszać się drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.kayakmania.pl,

              – w dniach 30–31.08.2019 r. można się zgłaszać tylko osobiście w biurze zawodów (30.08 – UKS „Kopernik”,
                  31.08 – Wyspa Młyńska),

              – 1.09.2019 można się zgłaszać tylko osobiście w biurze zawodów na starcie w UKS „Kopernik”, do wykorzystania   

                  limitu uczestników.

Każda zweryfikowana osada otrzyma numer startowy. Numer ten należy zgłaszać sędziom na starcie i mecie oraz na bojach nawrotowych.

Uwaga: Zmiana członka załogi jest możliwa tylko do 22.08.2019 r.

 

¨       Zgłoszenia drużyn do wyścigów smoczych łodzi o Wielki Graal przyjmowane są do 31.08.2019 r., z tym że:

              – do 29.08.2019 r. można się zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: emiliam@kayakmania.pl,

              – od 30.08.2019 r. do 31.08.2019 r. można zgłaszać drużyny tylko osobiście w biurze zawodów.

¨       Zgłoszenia drużyn klubowych do udziału w wyścigach dzieci i młodzików przyjmowane są drogą elektroniczną na adresy: terjadka@wp.pl oraz emiliam@kayakmania.pl do dnia 31.08.2019 r.

Zgłoszenia dokonuje kierownik drużyny.

 

Uwaga: Każdy uczestnik, który dokonał elektronicznej rejestracji musi także zostać zweryfikowany w biurze zawodów.

         

Wpisowe i opłaty dodatkowe:

 • Ultramaraton, maraton – wysokość wpisowego od osoby wynosi:

         – do 19.08.2019 r. – 100 zł,

         – od 20.08.2019 r. do 29.08.2019 r. – 120 zł,

         – od 30.08.2019 r. do 31.08.2019 r. (w biurze zawodów) – 140 zł.

        W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: ubezpieczenie NNW na czas płynięcia, posiłek regeneracyjny na mecie,   

        drobny upominek lub medal, uczestnictwo w wieczorze komandorskim.

 • Wyścig weteranów o Puchar Prezydenta Bydgoszczy – wysokość wpisowego od osoby wynosi:

        – do 19.08.2019 r. – 40 zł,

        – od 20.08.2019 r. do 29.08.2019 r. – 60 zł,

        – od 30.08.2019 r. do 31.08.2019 r. (w biurze zawodów) – 80 zł.

       W ramach wpisowego uczestnik ma zagwarantowane: ubezpieczenie NNW na czas płynięcia, posiłek   

       regeneracyjny na mecie, drobny upominek lub puchar, uczestnictwo w wieczorze komandorskim.

 • Rodzinny Spływ Kajakowy – wysokość wpisowego od osoby wynosi 40 zł.

Organizator bezpłatnie zapewnia kajaki dwuosobowe z wyposażeniem do wyczerpania posiadanej puli miejsc (zapotrzebowanie na kajak Organizatora należy zgłosić przy rejestracji). Dopuszcza się start w kajakach jedno- i dwuosobowych na sprzęcie własnym. Dla uczestników zgłoszonych do 19.08.2019 r. miejsce w kajaku dwuosobowym Organizatora jest gwarantowane.

Wpisowe obejmuje: ubezpieczenie NNW na czas płynięcia, miejsce w kajaku Organizatora, pamiątkowy medal.

 • Bydgoska Parada Kajakowa – uczestnictwo w próbie ustanowienia Rekordu Polski jest bezpłatne.

Organizator bezpłatnie zapewnia kajaki dwuosobowe z wyposażeniem do wyczerpania posiadanej puli miejsc (zapotrzebowanie na kajak Organizatora należy zgłosić przy rejestracji). Dopuszcza się start w kajakach jedno- i dwuosobowych na sprzęcie własnym.

Każda osada otrzyma jeden numer startowy, który zakłada pierwsza osoba w kajaku. Pamiątkowy gadżet dla uczestników Parady będzie wręczany na mecie Parady.

 • Dwubój rowerowo-kajakowy – wysokość wpisowego od osoby wynosi:

         – do 19.08.2019 r. – 50 zł,

         – od 20.08.2019 r. do 29.08.2019 r. – 70 zł,

         – od 30.08.2019 r. do 1.09.2019 r. (w biurze zawodów) – 90 zł.

       Zapisy uczestników będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc.

W ramach wpisowego uczestnicy dwuboju rowerowo-kajakowego otrzymują: kajak organizatora (limit 100 kajaków), ubezpieczenie NNW na czas zawodów, posiłek regeneracyjny po zdaniu kajaka w  UKS „Kopernik”, drobny upominek – pamiątkę.

 •  Wyścigi smoczych łodzi – wpisowe dla całej drużyny wynosi:

– do 29.08.2019 r. – 400 zł,

– od 30.08.2019 r. do 31.08.2019 (w biurze zawodów) – 500 zł.

W ramach wpisowego dla uczestników wyścigów smoczych łodzi Organizator udostępnienia łódź do wyścigów ze sternikiem, ubezpieczenie NNW na czas zawodów, drobny upominek – pamiątkę.

 • Wyścigi dzieci i młodzików – Zawody Młodych Kajakarzy – udział jest bezpłatny.

Uwaga: rezygnacja uczestnika z udziału w imprezie powoduje utratę wpisowego.

Opłaty dodatkowe: nocleg na tymczasowym polu namiotowym w UKS „Kopernik” – 20 zł za namiot/doba. Rezerwacji i opłat za nocleg w innych obiektach uczestnicy dokonują samodzielnie.

Punktacja drużynowa:

Prowadzona pod warunkiem, że zgłosi i zweryfikuje się przynajmniej 5 drużyn, a każda drużyna będzie składała się z minimum 10 osad:

 • za udział w  wyścigach (ultramaraton, maraton) pod warunkiem ich ukończenia:
  I miejsce – 100 pkt.
  II miejsce – 80 pkt.
  III miejsce – 60 pkt.
  IV miejsce – 50 pkt.
  V miejsce – 40 pkt.
  za każde następne miejsce 20 pkt.
 • za ukończenie Rodzinnego Spływu Kajakowego każda osada otrzymuje 10 pkt.;

 

Nagrody:

Nagrody indywidualne dla konkurencji wyścigowych obejmują ultramaraton, maraton oraz wyścigi weteranów:

•     I miejsce – sprzęt sportowy/bon zakupowy o orientacyjnej wartości 500 zł, osady dwuosobowe 800 zł,

•     II miejsce – sprzęt sportowy/bon zakupowy o orientacyjnej wartości 300 zł, osady dwuosobowe 600 zł,

•     III miejsce – sprzęt sportowy/bon zakupowy o orientacyjnej wartości 200 zł, osady dwuosobowe 400 zł.

Nagrody drużynowe konkurencji wyścigowych i Rodzinnego Spływu Kajakowego:

•     I miejsce – przyczepa kajakowa,

•     II miejsce – 10 wioseł kajakowych,

•     III miejsce – 10 kamizelek asekuracyjnych.

Nagrody indywidualne dwuboju rowerowo-kajakowego:

•     pierwsze miejsce – sprzęt sportowy/bon zakupowy o orientacyjnej wartości 800 zł,

•     drugie miejsce – sprzęt sportowy/bon zakupowy o orientacyjnej wartości 600 zł,

•     trzecie miejsce – sprzęt sportowy/bon zakupowy o orientacyjnej wartości 400 zł.

Wśród wszystkich uczestników wyścigów, dwuboju rowerowo-kajakowego, którzy zajęli od IV miejsca oraz wszystkich uczestników Rodzinnego Spływu Kajakowego zostaną rozlosowane nagrody o wartości do 200 zł lub inne nagrody ufundowane przez Sponsorów.

    

Bezpieczeństwo i obowiązki uczestników:

1. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

3. Uczestnicy na czas płynięcia zostaną ubezpieczeni przez Organizatora od NNW.

4. Podczas trwania wyścigów uczestnicy mają obowiązek posiadania założonej kamizelki asekuracyjnej.

5. Uczestnicy wyścigów mają obowiązek posiadania włączonego telefonu komórkowego z awaryjnymi numerami telefonów podanymi przez Organizatora przed startem.

6. Uczestnik w razie przerwania wyścigu i potrzeby pomocy dzwoni na telefoniczny numer awaryjny.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, zasad fair play oraz udzielenia pomocy innym uczestnikom w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia.

8. W czasie rozgrywania wszystkich konkurencji „Kayakmanii – Bydgoszcz 2019” obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych, za nieprzestrzeganie zakazu grozi dyskwalifikacja.

9. Sędzia Główny lub Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkują się regulaminowi bez obowiązku zwrotu wpisowego.

10. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt Organizatora i zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód, które wyrządzili.

11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników w czasie trwania imprezy.

12. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.

13. Uczestnicy, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie, na którym odbywają się wyścigi zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych przez organizatora, w tym:

      – nieprzekraczania zabezpieczeń ustawionych na trasie wyścigu,

      – niewchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących imprezę.

14. Organizator ma prawo:

     – usunąć z terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z regulaminem,

     – nie dopuścić do wyścigu osób, wobec których występuje podejrzenie znajdowania się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

 

Informacje dodatkowe:

1.     Organizator Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2019” zastrzega sobie prawo do odwołania wyścigów, Rodzinnego Spływu Kajakowego, Bydgoskiej Parady Kajakowej czy dwuboju rowerowo-kajakowego i konkurencji dodatkowych w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. W takim przypadku wpisowe konkurencji płatnych nie podlega zwrotowi.

2.     W sytuacji nieprzewidzianego opóźnienia startu odpowiednio wydłuża się limity czasu na punktach kontrolnych i na mecie o czym poinformuje uczestników Sędzia Główny przed startem.

3.     Prawo interpretacji regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego.

4.     W przypadkach nieopisanych w regulaminie ostateczną decyzję podejmują Sędzia Główny i Organizator.

5.     Wszelkie spory rozstrzyga Komisja Sędziowska powołana przed zawodami.

6.     Każdy uczestnik Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2019” po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją i opłatą wpisowego otrzyma drogą elektroniczną wszystkie niezbędne dodatkowe dokumenty, tj. regulamin wraz z załącznikami. Dokumenty będą również dostępne na stronie www.kayakmania.pl w mediach społecznościowych oraz w biurze zawodów.

7.     W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy odpowiednich regulaminów PZKaj, w tym aktualnego „Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego”.

  

REGULAMINY  SZCZEGÓŁOWE


Ultramaraton, maraton oraz wyścig weteranów

 1.     Termin konkurencji: 31.08.2019 r. (sobota), godz. startu wg harmonogramu

2.     Miejsce: Bydgoszcz – Wyspa Młyńska

3.     Zasady wyścigów:

Ultramaraton i maraton w różnych kategoriach zostaną rozegrane pod warunkiem, że zgłosi się i zweryfikuje się przynajmniej 6 osad. Jeśli kategorie w maratonie nie będą pełne, Sędzia Główny może dołączyć je do kategorii wyższych: T-2 K do T-2 Mix, T-2 Mix do T-2 M lub połączyć w kategorię open.

Wyścig weteranów o Puchar Prezydenta Bydgoszczy zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: 35–54 oraz 55 i wyżej oraz w 3 kategoriach sprzętowych: K–1 M, K–1 K, C–1 M, w każdej kategorii również musi się zgłosić i zweryfikować co najmniej 6 osad.

- Zawodnik zostanie dopuszczony do udziału w konkurencji po dokonaniu rejestracji, opłaty i weryfikacji w biurze zawodów.

- Na trasach wyścigów zostaną umieszczone oznaczone boje nawrotowe. Uczestnik wyścigu jest zobowiązany do opłynięcia boi, zostawiając ją po swojej lewej stronie. Sędzia przy boi nawrotowej będzie weryfikował prawidłowość opłynięcia.

- Metę wyścigów (na Wyspie Młyńskiej) stanowi linia wyznaczona przez dwie oznaczone zakotwiczone boje.

- Zamknięcie wszystkich tras kajakowych nastąpi o godzinie 15.30.

- Z ultramaratonu i maratonów wyłączone są kajaki wyczynowe.

- Trasa wyścigów:

Ultramaraton T-1 open – 42 km, (3 x pętla: Wyspa Młyńska – Fabryka Lloyda - Śluza Miejska – Wyspa Młyńska), limit 5 h 30 min

Maraton T-2 K, C-2 open  – 14 km (1 x pętla: Wyspa Młyńska – Fabryka Lloyda – Śluza Miejska – Wyspa Młyńska), limit 3 h

Maraton T-2 M, T-2 Mix – 28 km, (2 x pętla: Wyspa Młyńska – Fabryka Lloyda – Śluza Miejska – Wyspa Młyńska), limit 4 h

Wyścigi weteranów K-1 M, K-1 K, C-1 M – ok. 150 m – Wyspa Młyńska – tor zostanie wyznaczony na zakolu rzeki Brdy między Śluzą Miejską przy ul. Marcinkowskiego, a mostem na ulicy Mostowej.

 

Mapa z trasami wyścigów zostanie opublikowana na stronie: www.kayakmania.pl oraz będzie dostępna w biurze zawodów.

Mapa z trasami wyścigów do pobrania 

 

Rodzinny Spływ Kajakowy

1.     Termin spływu: 31.08.2019 r. (sobota), godz. startu wg harmonogramu

2.     Miejsce: Bydgoszcz – Wyspa Młyńska

3.     Zasady udziału w spływie:

– Udział w spływie na charakter rekreacyjny i polega na pokonaniu trasy w czasie nie dłuższym niż 3 h.

– Zawodnik zostanie dopuszczony do udziału w konkurencji po dokonaniu rejestracji, opłaty i weryfikacji w biurze zawodów.

– Do udziału w spływie dopuszczone będą kajaki dowolnego typu (z wyłączeniem kajaków wyczynowych).

4. Trasa i limit czasowy:

    Długość - 14 km (1 x pętla: Wyspa Młyńska – Fabryka Lloyda – Śluza Miejska – Wyspa Młyńska), limit 3 h

 

   Mapa z trasą spływu zostanie opublikowana na stronie: www.kayakmania.pl oraz będzie dostępna w biurze zawodów.

  Mapa z trasami wyścigów do pobrania

 

Bydgoska Parada Kajakowa

1. Termin Parady: 31.08.2019 r. (sobota), godz. startu wg harmonogramu
2. Miejsce: Bydgoszcz – Wyspa Młyńska
3. Partner strategiczny: Miasto Bydgoszcz
4. Patronat honorowy: Aleksander Doba
5. Zasady Parady:
 – Parada ma na celu ustanowienie rekordu Polski przez uczestników Kayakmanii pod nazwą Bydgoska Parada Kajakowa w kategorii „Największa Parada Kajaków”.

 – Wytyczne zawarte w regulaminie obowiązują dla rekordu, w którym jak największa liczba kajaków weźmie udział w Paradzie na wyznaczonej wcześniej trasie. Rekord może ustanowić grupa osób o nieograniczonym składzie. Rekord zostanie przyznany na podstawie liczby uczestniczących w Paradzie kajaków.

– Aby ustanowić Rekord Polski kajaki muszą się poruszać podczas próby. Nie jest dozwolone jedynie ustawienie ich w rzędzie jeden za drugim. W Paradzie można użyć wyłącznie kajaków, a w każdym kajaku musi znajdować się co najmniej jedna osoba.

– Kajaki mogą być jedno-, dwu-, trzy-, czteroosobowe. Każdy kajak musi przepłynąć przez linię startu i mety. Odstępy pomiędzy kolejnymi kajakami nie mogą wynosić więcej niż dwie długości kajaka.

– Udział w próbie ustanowienia Rekordu Polski jest bezpłatny. Warunkiem startu jest weryfikacji w biurze zawodów i pobranie numeru startowego.

– Uczestnicy innych konkurencji wodnych Kayakmanii 2019, takich jak: ultramaraton, maraton, wyścig weteranów o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Rodzinny Spływ Kajakowy, 31.08.2019 r. będą automatycznie wpisywani na listę startową uczestników Parady, deklarację udziału w Paradzie należy złożyć w biurze zawodów podczas weryfikacji – w takim przypadku otrzymany numer startowy w innej konkurencji jest jednocześnie numerem startowym Bydgoskiej Parady Kajakowej.

– Dopuszczalny jest start na kajaku dowolnego rodzaju i dowolnej konstrukcji.

– Organizator w miarę posiadanej puli udostępni bezpłatnie kajaki dla zainteresowanych, którzy zgłoszą zapotrzebowanie podczas rejestracji lub w biurze zawodów podczas weryfikacji – odbiór kajaków Organizatora na Wyspie Młyńskiej w okolicach startu Parady najpóźniej godzinę przed jej rozpoczęciem, tj. do godz. 15.30, zdanie kajaków Organizatora po zakończeniu Parady w okolicach mety – HW-S „Łuczniczka”.

Trasa Bydgoskiej Parady Kajakowej:
– Start: linia wyznaczona za pomocą dwóch boi na wysokości Wyspy Młyńskiej.

– Meta: linia wyznaczona za pomocą dwóch boi na wysokości UKS „Kopernik”.

– Dystans Parady: ok. 1300 m

Mapa trasy zostanie opublikowana na stronie www.kayakmania.pl oraz będzie dostępna w biurze zawodów.

Mapa z trasami wyścigów do pobrania

 

Dwubój rowerowo-kajakowy

1. Termin konkurencji: 1.09.2019 r. (niedziela), godz. startu wg harmonogramu

2. Miejsce: Bydgoszcz – start pod Mostem Uniwersyteckim i meta UKS „Kopernik” (biuro, strefa zmian), punkt żywieniowy i dekoracja – Wyspa Młyńska

3. Zasady udziału:

- Konkurencja zostanie rozegrana w dwóch kategoriach: dwie osoby dorosłe oraz dziecko w wieku 10–16 lat plus dorosły.

- Każda z kategorii będzie utworzona pod warunkiem, że zgłosi i zweryfikuje się co najmniej 6 osad.

- Zawodnik zostanie dopuszczony do udziału w konkurencji po dokonaniu rejestracji, opłaty i weryfikacji w biurze zawodów.

- Dwubój rowerowo-kajakowy ma formułę rajdu i startują drużyny dwuosobowe.

- Ilość uczestników dwuboju jest limitowana ze względu na konieczność zapewnienia kajaków.

- Zawodnicy startują na własnych rowerach.

- Kajaki dla uczestników zapewnia organizator.

- Kajaki w kategorii będą jednego typu, turystyczne, polietylenowe dwuosobowe dla zapewnienia bezpieczeństwa startujących i równego współzawodnictwa.

- Trasa zostanie odpowiednio oznaczona, strefa zmian zostanie zorganizowana na terenie zamkniętym dozorowanym.

- Zwrot kajaka i nr startowego po zakończeniu wyścigu odbywać się będzie w miejscu startu – UKS „Kopernik”.

4. Trasa i limit czasowy:

– Dwubój rowerowo-kajakowy – ok. 23 km, w tym ok. 10 km trasa na rowerze oraz ok. 13 km w kajaku (2 x trasa rowerowa po ścieżkach rowerowych wzdłuż rzeki Brdy, w tym pętla w parku przy UKS „Kopernik” + 1 pętla kajakiem: trasa – UKS „Kopernik” – Fabryka Lloyda – Śluza Miejska - Wyspa Młyńska – UKS „Kopernik”), limit 4 h.

– Etap rowerowy poprowadzony będzie po drogach rowerowych. Trasa wyznaczona będzie za pomocą taśm, w newralgicznych miejscach na trasie będą rozmieszczeni wolontariusze. Nad bezpiecznym przejściem będą czuwać sędziowie, jednak obowiązkowo podczas przekraczania ulicy bądź wyznaczonych miejsc należy zsiąść z roweru i przeprowadzić go. Każdy z uczestników musi mieć bezwzględnie założony kask rowerowy!

– Strefa zmian znajdować się będzie na terenie UKS „Kopernik”. Po zakończeniu etapu rowerowego uczestnicy zostawiają rowery w wyznaczonej strefie, pobierają kajak, wiosła oraz kapoki i rozpoczynają etap kajakowy, który będzie liczyć ok. 13 km. Po przekroczeniu linii mety przy UKS „Kopernik” uczestnicy zdają kajak w miejscu startu.

– Dekoracja odbędzie się na Wyspie Młyńskiej o godz. 15.30

Mapa trasy jest opublikowana na stronie www.kayakmania.pl oraz będzie dostępna w biurze zawodów.

Mapa z trasami wyścigów do pobrania                             

 

Wyścig smoczych łodzi o Wielki Graal dla firm i instytucji

1. Termin konkurencji: 1.09.2019 r. (niedziela), godz. startu wg harmonogramu
2. Miejsce: Bydgoszcz – Wyspa Młyńska

3. Cel wyścigu:

"Smocze Łodzie w walce o Smoczy Graal" to impreza o charakterze sportowo-rekreacyjno-integracyjnym, nastawiona na upowszechnianie różnych form rekreacji ruchowej, promocję Bydgoszczy i województwa
kujawsko-pomorskiego w kraju i na świecie, propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

4. Zasady udziału wyścigu:
– W jednym wyścigu rywalizują bezpośrednio ze sobą dwie załogi. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwa Komisja Sędziowska, która w zależności od ilości zgłoszonych drużyn ustali zasady wyścigów eliminacyjnych, półfinałów i finału zawodów. Organizator przyjmie zgłoszenia maksymalnie 12 drużyn, a o pierwszeństwie udziału w wyścigu decyduje kolejność zgłoszenia i wpłynięcia opłaty startowej.

– Załoga zostanie dopuszczona do wyścigu po dokonaniu jej zgłoszenia przez kapitana drużyny (należy podać imiona, nazwiska i daty urodzenia osób w załodze).

– Jedna załoga w smoczej łodzi liczy minimum 8 osób lub maksymalnie 10 osób wiosłujących + 1 bębniarz nadający tempo wiosłującym + 1 sternik (sternika zapewnia organizator), każda drużyna może zgłosić maksymalnie 2 osoby rezerwowe, można dokonać zmiany zawodnika pomiędzy wyścigami, osoby niepełnoletnie muszą płynąć z opiekunem, oryginalne stroje będą mile widziane, udział w wyścigu bębniarza nie jest obowiązkowy, w przypadku falstartu następuje powtórka startu, drugi falstart oznacza dyskwalifikację z wyścigu.

– Start odbywa się w momencie, kiedy łodzie stoją w miejscu, prawo startu posiadają grupy osób spełniające wymagania regulaminu, obowiązek zapoznania uczestników wyścigu z warunkami uczestnictwa spoczywa na kapitanie załogi.

– Organizator w ramach wpisowego zapewnia: smocze łodzie z pełnym wyposażeniem (wiosła, kapoki), sterników i obsługę organizacyjno-sportową, sprzęt ratowniczy i obsługę ratownika, zaplecze sanitarne, ubezpieczenie NNW na czas płynięcia.

 

Wyścigi dzieci i młodzików – Zawody Młodych Kajakarzy

1. Termin konkurencji: 1.09.2019 r. (niedziela), godz. startu wg harmonogramu

2. Miejsce: Bydgoszcz – Wyspa Młyńska

3. Zasady udziału w wyścigach:

– W jednym wyścigu rywalizują bezpośrednio ze sobą minimum cztery osady.

– Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwa Komisja Sędziowska, która w zależności od ilości zgłoszonych osad ustali zasady wyścigów eliminacyjnych, półfinałów i finału zawodów.

– Organizator przyjmie zgłoszenia maksymalnie 6 osad w kategoriach wiekowych z jednego klubu.

– Wyścigi odbędą się w ośmiu kategoriach:

młodziczki                              – rocznik 2006

młodzicy                                – rocznik 2006

dzieci dziewczynki                  – rocznik 2007

dzieci dziewczynki                  – rocznik 2008

dzieci dziewczynki                  – rocznik 2009

dzieci chłopcy                        – rocznik 2007

dzieci chłopcy                        – rocznik 2008

dzieci chłopcy                        – rocznik 2009

– Każda z kategorii będzie utworzona pod warunkiem, że zgłosi i zweryfikuje się co najmniej 6 osad.

– Warunkiem uczestnictwa w wyścigach jest zgłoszenie listy uczestników przez klub (podanie nazwiska, imienia i daty urodzenia każdego uczestnika).

– W konkurencjach wyścigów dzieci i młodzików dopuszczalny jest start na kajakach jednoosobowych udostępnionych przez organizatora.

4. Trasa klubowych wyścigów dzieci i młodzików:

– Tor wyścigów dzieci i młodzików – Zawodów Młodych Kajakarzy – zostanie wyznaczony na zakolu rzeki Brdy między Śluzą Miejską przy ul. Marcinkowskiego a mostem na ulicy Mostowej. Orientacyjny dystans toru to ok. 150 m.

Mapa z trasami wyścigów do pobrania                                              

Konkursy z nagrodami i pokazy w ramach promocji Polskiego Systemu Kwalifikacji Kajakowych

 Na akwenie wodnym przy Wyspie Młyńskiej odbędzie się pokaz różnych dyscyplin kajakowych,

– rzut rzutką do celu, manewrowanie kajakiem dla różnych grup wiekowych,

– podstawy ratownictwa kajakowego i samoasekuracji,

– spotkanie ze sportowcami wyczynowymi różnych dyscyplin,

– animacje ruchowe dla młodzieży i dorosłych,

– edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,

– szkolenie na stopień zerowy PSKK,

– konkursy dla dzieci z nagrodami,

– animacje gier i zabaw w miasteczku dla dzieci,

– wystawa nowego sprzętu sportowego,

– animacje ruchowe dla młodzieży i dorosłych.

Konkurencje poprowadzi grupa instruktorów PSKK z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Udział w konkursach z nagrodami oraz pokazach jest dobrowolny i bezpłatny.

   

Harmonogram imprezy:

30.08.2019, piątek – przyjazd uczestników do Bydgoszczy

16.00 – otwarcie tymczasowego pola namiotowego UKS „Kopernik”, ul. Babia Wieś nr  5

18.00 – otwarcie biura zawodów przy UKS „Kopernik”, weryfikacja uczestników

20:00 – koncert piosenki turystycznej, grill

22.00 – zamknięcie biura zawodów

 

31.08.2019, sobota

  8.00 – otwarcie biura zawodów w miejscu startu – Wyspa Młyńska

10.00 – start ultramaratonu w kategorii T-1 open – 42 km

10:30–11:30 – start maratonu w kategoriach T-2 K, T-2 M, T-2 Mix, C-2 open

11:00 – otwarcie pikniku na Wyspie Młyńskiej – miasteczko zabaw dla dzieci Family Park, giełda sprzętu sportowego, ekostrefa, stoiska prezentacyjne Sponsorów

12.00 – rozpoczęcie pokazów różnych dyscyplin kajakowych w ramach promocji PSKK

12.30 – start Rodzinnego Spływu Kajakowego

13.00 – start wyścigów weteranów o Puchar Prezydenta Bydgoszczy – kat. 35–54, kat. 55 i wyżej (K-1 M i K, C-1 M)

15.30 – zamknięcie pokazów i tras wyścigów kajakowych

16.30 – próba bicia Rekordu Polski „Bydgoska Parada Kajakowa” pod patronatem Aleksandra Doby, zamknięcie biura zawodów

18.00 – uroczyste zakończenie konkurencji kajakowych, wręczenie pucharów i indywidualnych nagród rzeczowych

18:30 – koncert na scenie

21.00 – wieczór komandorski dla uczestników Kayakmanii, sponsorów, partnerów imprezy, zaproszonych gości – teren UKS „Kopernik”, pole namiotowe

 

1.09.2019, niedziela

  8.00 – otwarcie biura zawodów dwuboju rowerowo-kajakowego na starcie zawodów

10.00 – start dwuboju rowerowo-kajakowego na trasie w granicach administracyjnych miasta

12.00 – wyścigi kajakowe dla dzieci i młodzików – Zawody Młodych Kajakarzy

12.30 – wyścigi smoczych łodzi o Wielki Graal

13.00 – wyścig łodzi butelkowych

15.00 – zamknięcie konkurencji pokazowych oraz tras wyścigów kajakowych

15.30 – uroczyste zakończenie dwuboju rowerowo-kajakowego, wyścigów dzieci i młodzików, wyścigów smoczych łodzi, dekoracja drużynowa Kayakmanii 2019

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ ORGANIZATORAMI

Kontakt

 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)
Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA
 • ul. Fordońska 156 85-752 Bydgoszcz
 • emiliam@kayakmania.pl
 • Bożena Pęczkowska - tel. 509 499 636
NIP: 554-293-58-99
REGON: 363737660
Numer KRS: 0000601489
Nr konta: 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001
Bank Spółdzielczy w Koronowie