Punktowane Wyścigi i Biegi Kajakowe dostępny

Regulamin szczegółowy – punktowane wyścigi i biegi kajakowe
Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania Bydgoszcz 2018”

1. Informacje podstawowe:

Na Międzynarodowy Dzień Kajakarza Kayakmania 2018 składa się szereg punktowanych konkurencji wyścigowych, pokazowych, imprez towarzyszących oraz piknik w centrum miasta z wieloma atrakcjami dla uczestników oraz mieszkańców.
Odbędzie się próba ustanowienia rekordu GUINNESSA oraz rekordu Polski o nazwie Bydgoska Parada Kajakowa w kategorii „Parada Kajakowa”.

2. Miejsce rozgrywania punktowanych wyścigów i biegów kajakowych:

Bydgoszcz Wyspa Młyńska - start i meta maratonów, meta Ultramaratonu, Dwuboju rowerowo kajakowego, Piknik dla mieszkańców, Miasteczko zabaw dla dzieci, Biuro Zawodów, namiot organizatora, strefa gastronomiczna, scena koncertowa, wystawy i stoiska Hala Łuczniczka - miasteczko namiotowe, zaplecze socjalne dla startujących, parking dla przyczep kajakowych, koncert piosenki turystycznej
Smukała (dzielnica Bydgoszczy) - start i miejsce rozgrywania Dwuboju rowerowo kajakowego, start Ultramaratonu.

3. Termin imprezy:

Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kayakmania Bydgoszcz 2018” trwać będzie od 31 sierpnia do 02 września 2018r. z rywalizacją i cyklem imprez pokazowych w dniach 01 – 02 września 2018.

4. Organizator i kierownictwo imprezy:

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe „BINDUGA” www.kayakmania.pl
tel. 509 49 96 36 – Bożena Pęczkowska, 502 03 34 21 – Łukasz Gliński, 507 01 51 00 - Grzegorz Urbaniak.

Partner Strategiczny: Miasto Bydgoszcz

5. Warunki uczestnictwa dla osób startujących w konkurencjach wodnych:

W Międzynarodowym Dniu Kajakarza mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a także niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia), pod warunkiem złożenia w Biurze Zawodów pisemnej zgody opiekunów prawnych oraz pozostawania nieletniego przez cały czas trwania imprezy pod opieką wskazanej w zgodzie osoby pełnoletniej.
Uczestnicy wyścigów:
a) biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
b) muszą posiadać umiejętność pływania oraz odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony podpisaniem przed startem stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie składają opiekunowie prawni.
Udział w wyścigach kajakowych polega na jak najszybszym pokonaniu trasy danego wyścigu, w czasie nie dłuższym niż wyznaczony limit. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwa komisja sędziowska, (która również prowadzi pomiar czasu).
Prawo uczestnictwa w konkurencjach wyścigowych, Biegu Głównym następuje po pozytywnym zweryfikowaniu uczestnika w Biurze Zawodów oraz wpłynięciu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora – BSK Binduga. Zawodnik zarejestrowany w biurze zawodów otrzyma identyfikator (opaska) i numer startowy stosowny do kategorii, w której bierze udział.

6. Trasy konkurencji wodnych:

Trasy wyścigów na dystansach we wszystkich kategoriach i Biegu Głównego zostaną oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do Regulaminu Szczegółowego. Trasy zostaną wytyczone na rzece Brdzie pomiędzy śluzą Miejską (ul. Marcinkowskiego) a Brdyujściem (w granicach miasta) przy pomocy bojek i kul pływających. Start (poza ultramaratonem) i meta znajduje się w tym samym miejscu – Wyspa Młyńska. Mapa zostanie opublikowana na stronie internetowej kayakmania.pl oraz będzie dostępna w biurze zawodów. Trasa i dystans dla każdej z kategorii będą wyraźnie oznaczone kolorami i numerami (np. trasa nr 1 czerwona 28 km dla kategorii T2K) itd. Dla każdej trasy zostaną ustalone punkty kontrolne, które będą miały formę kwadratowego białego baneru z oznaczeniem cyfrowym (szerzej funkcje punktów kontrolnych opisano w rozdziale o zasadach bezpieczeństwa).
Trasa Bydgoskiej Parady Kajakowej – próba pobicia rekordu Guinnessa (Miasto Bydgoszcz – Aktywna Bydgoszcz) zostanie wytyczona na odcinku rzeki Brdy w granicach między Wyspą Młyńską a mostem Trasy Uniwersyteckiej. Długość 1600 m. Każdy uczestnik wyścigów kajakowych ma prawo bezpłatnie wystartować w próbie bicia rekordu. Dla uczestnika wyścigu lub Biegu Głównego nie ma konieczności dodatkowej weryfikacji (numer startowy pozostaje ten sam). Dokładne informacje w Regulaminie Szczegółowym Bydgoskiej Parady Kajakowej.

7. Zasady startu w konkurencjach wyścigowych:

„Kayakmania Bydgoszcz 2018” obejmuje punktowane wyścigi w kategoriach na dystansach (Ultramaraton, Maraton Męski, Maraton Damski, Maraton Mixt), Bieg Główny o puchar Prezydenta Bydgoszczy (formuła australijska). Dla tych konkurencji będzie prowadzona punktacja indywidualna i drużynowa. Dla każdej z kategorii zostaje wyznaczona trasa na odpowiednim dystansie oraz limit czasowy.
W konkurencji Ultramaraton dopuszczalny jest start na kajaku jednoosobowym dowolnego rodzaju z wyłączeniem kajaków wyczynowych. W konkurencji Maraton dopuszczalny jest start na kajaku dwuosobowym dowolnego rodzaju z wyłączeniem kajaków wyczynowych. W pozostałych konkurencjach dopuszczalny jest start wyłącznie na kajakach polietylenowych lub typowych kajakach turystycznych. W przypadku wątpliwości czy kajak spełnia wymagania decyzje podejmuje Organizator.
Rywalizacja (punktowana) odbywa się w następujących kategoriach:
Ultramaraton Open T1 – 60 km - trasa biała (Smukała – Wyspa Młyńska plus 2 x pętla: Wyspa Młyńska - Brdyujście), limit czasowy wyścigu 8 h. Na trasie, przed Wyspą Młyńską na wysokości śluzy przy ul. Marcinkowskiego, Organizator wyznacza przenoskę po prawej stronie śluzy. Przy przenoszeniu kajaka podczas przenoski można korzystać z pomocy wolontariuszy.
Maraton T-2 K (załoga dwuosobowa - kobiety) – 28 km - trasa czerwona (2 x pętla: Wyspa Młyńska – Fabryka Lloyda), limit czasowy wyścigu 6 h.
Maraton T-2 M (załoga dwuosobowa - mężczyźni) i Maraton T-2 Mix (załoga dwuosobowa – kobieta i mężczyzna) – 28 km - trasa czerwona (2 x pętla: Wyspa Młyńska – Fabryka Lloyda), limit czasowy wyścigu 5 h,
Bieg Główny (formuła australijska) - trasa zielona, wielokrotnie runda około 1000m w granicach trzech boi ustawionych w formie trójkąta na wysokości Wyspy Młyńskiej.
Ze względu na warunki naturalne długość każdej z tras może się różnić +/- 5%.
Na trasach wyścigów w kategoriach zostaną umieszczone oznaczone boje nawrotowe – kula o średnicy ponad 100 cm. Uczestnik wyścigu jest zobowiązany do opłynięcia boi zostawiając ją po swojej lewej stronie. Przy boi nawrotowej sędzia będzie weryfikował prawidłowość opłynięcia. Zamknięcie wszystkich tras kajakowych nastąpi o godzinie 16:00. Metę wyścigów (Wyspa Młyńska) – stanowi linia wyznaczona przez dwie boje zakotwiczone na wysokości pomostu przystani kajakowej.
Kategoria będzie utworzona pod warunkiem, że zgłosi i zweryfikuje się co najmniej 5 osad. W przypadku mniejszej liczby osad kategoria nie zostanie utworzona, zgłoszone osady zostaną dołączone do kategorii wyższej.

Bieg Główny o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wszystkich, w formule australijskiej.
Bieg ma charakter otwarty i polega na wielokrotnym przepłynięciu wyznaczonej rundy bez pomiaru czasu. W konkurencji dopuszczalny jest start na dowolnym typie kajaka (jedno lub dwuosobowy, Sup, Canu itp.) Startujący w Biegu Głównym mają za zadanie ukończyć każdą rundę za pilotem początkowym a przed pilotem końcowym.
Zasada biegu australijskiego polega na stopniowym wykluczaniu zawodników z końca stawki po wyprzedzeniu przez pilota końcowego. Dla zainteresowanych możliwe jest bezpłatne wypożyczenie kajaka dwuosobowego dla zweryfikowanych uczestników, w Biurze Zawodów do wyczerpania posiadanej puli kajaków.
Maksymalny czas trwania biegu 1,5 h. W miarę zbliżania się wyznaczonego limitu czasu, pilot początkowy ogłasza ostatnią rundę oraz moment opuszczenia trasy i otwarcia rywalizacji wyścigowej.

Rodzinne Zawody Kajakowe Open.
Uczestnictwo w tej kategorii polega na przepłynięciu wyznaczonej trasy (jedna pętla: Wyspa Młyńska – Fabryka Lloyda – 14 km). Limit czasowy biegu – 4 godziny. W konkurencji dopuszczalny jest start na dowolnym typie kajaka (jedno lub dwuosobowy, Sup, Canu itp.) z wyłączeniem kajaków wyczynowych. Dla zainteresowanych możliwe jest bezpłatne wypożyczenie kajaka dwuosobowego dla zweryfikowanych uczestników, w Biurze Zawodów do wyczerpania posiadanej puli kajaków.
W tej konkurencji nie będzie prowadzona punktacja indywidualna ani drużynowa. Start ma cel poznawczy odcinka miejskiego rzeki oraz własnych możliwości pokonania długiego dystansu i ma charakter spływu. Wszyscy uczestnicy tego biegu otrzymają specjalny pakiet pamiątkowy oraz wezmą udział w losowaniu nagród dla uczestników wszystkich biegów Kayakmanii.

Miejsce startu poszczególnych konkurencji 01.09.2018.

Maratony - usytuowany przy Wyspie Młyńskiej – linia wyznaczona przez dwie zakotwiczone boje.
Ultramaraton staruje o 8.00 w Smukale – dzielnica Bydgoszczy – teren elektrowni wodnej ul. Rajska 1
Dla zainteresowanych ultramaratończyków Organizator zapewnia dojazd na start z Hali Łuczniczka wraz z transportem sprzętu – wyjazd 7.00.

Punktacja za uczestnictwo w wyścigach/biegu głównym:
Za miejsca zajęte w wyścigu (ultramaraton i maratony w kategoriach) osadzie przyznawane są punkty wliczane do punktacji indywidualnej i drużynowej:
I miejsce – 100 pkt.,
II miejsce – 80 pkt.,
III miejsce 60 pkt.,
IV miejsce 50 pkt.,
V miejsce 40 pkt.
Za każde następne miejsce 20 pkt.
Warunkiem uzyskania punktów jest ukończenie wyścigów.
Za ukończenie Biegu Głównego każda osada otrzymuje taką samą ilość punktów – 10 pkt.
Oprócz klasyfikacji indywidualnej będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa. Uzyskane punkty przez każdą z osad będą stanowiły podstawę do utworzenia klasyfikacji drużynowej pod warunkiem zgłoszenia osady w drużynie. Drużyna zostanie zatwierdzona po zgłoszeniu i zweryfikowaniu minimum 10 osad. Klasyfikacja drużynowa będzie prowadzona pod warunkiem zgłoszenia i zweryfikowania co najmniej 5 drużyn.

8. Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestników indywidualnych oraz drużyn w konkurencjach wyścigowych, uczestników Biegu Głównego, Rodzinnych Zawodów Kajakowych przyjmowane są od dnia 15.05 2018 r. do 01.09. 2018 r. Z tym, że drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.kayakmania.pl. można się zgłaszać do 30.08.2018. W dniach 31.08.2018 i 01.09.2018 r. możliwe jest zgłoszenie tylko osobiście w Biurze Zawodów. Każda zweryfikowana osada otrzyma numer startowy. Numer ten należy zgłaszać sędziemu na starcie i mecie oraz na punktach kontrolnych lub bojach nawrotowych.

9. Wpisowe i opłaty dodatkowe:

Dla konkurencji wyścigowych – Ultramaraton, Maraton Damski, Maraton Mixt, Maraton Męski wysokość wpisowego do dnia 20.08.2018 wynosi 90 zł od osoby. Wysokość wpisowego od 21.08.2018 do 30.08.2018 wynosi 110 zł od osoby, wysokość wpisowego w Biurze Zawódów (31.08 i 01.09.) wynosi 130 zł od osoby.
W ramach wpisowego uczestnik ma zagwarantowane: ubezpieczenie NNW na czas płynięcia, posiłek regeneracyjny na mecie, drobny upominek, uczestnictwo w wieczorku komandorskim.
Dla zainteresowanych wyłącznie Biegiem Głównym lub Rodzinnymi Zawodami Kajakowymi wysokość wpisowego wynosi 40 zł od osoby.
Dla uczestników Biegu Głównego lub Rodzinnych Zawodów Kajakowych, Organizator bezpłatnie zapewnia kajaki dwuosobowe z wyposażeniem do wyczerpania posiadanej puli miejsc (zapotrzebowanie na kajak Organizatora należy zgłosić przy rejestracji).
Dopuszcza się start w Biegu Głównym oraz Rodzinnych Zawodach Kajakowych w kajakach jedno i dwuosobowych na sprzęcie własnym. Dla uczestników Biegu Głównego zgłoszonych do 20.08.2018 miejsce w kajaku dwuosobowym Organizatora jest gwarantowane. Rezygnacja z udziału w imprezie przez uczestnika powoduje utratę wpisowego.
Wpisowe dla uczestników Biegu Głównego o puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Rodzinnych Zawodów Kajakowych zapewnia: ubezpieczenie NNW na czas płynięcia, miejsce w kajaku organizatora, pamiątkowy medal.
Opłaty dodatkowe - nocleg na tymczasowym polu namiotowym - 20 zł za miejsce dla namiotu za dobę. Rezerwacje i opłaty za nocleg w innych obiektach uczestnicy dokonują samodzielnie.

10. Harmonogram imprezy:


31.08.2018
16.00 - otwarcie pola namiotowego przy Hali Artego
18.00 – otwarcie biura zawodów w namiocie socjalnym przy Hali Artego, weryfikacja uczestników
20:00 - koncert piosenki turystycznej, grill
22.00 – zamknięcie Biura Zawodów.

01.09.2018
6.00 do 9.00 - otwarcie biura zawodów w namiocie socjalnym przy Hali Artego (weryfikacja uczestników
7.00 – wyjazd sprzętu i uczestników (którzy zgłosili taką potrzebę) ultramaratonu na start - Hala Łuczniczka.
8.00 – start Ultramaratonu - Smukała
9.00 – otwarcie Biura Zawodów na Wyspie Młyńskiej (weryfikacja uczestników Maratonów, Biegu Głównego, Rodzinnych Zawodów Kajakowych oraz próby bicia Rekordu Guinnesa)
10:00-11:00 – start poszczególnych kategorii na dystansach maratońskich. 10.00 – KOBIETY T2K, 10.30 – MIX T2MIX, 11.00 MĘŻCZYŹNI T2M
11:00 - otwarcie Pikniku na Wyspie Młyńskiej - miasteczko zabaw dla dzieci pod patronatem Family Park , otwarcie giełdy sprzętu sportowego
12.00 – start Rodzinnych Zawodów Kajakowych
12.00 –Rozpoczęcie konkurencji pokazowych pod patronatem PSKK - pokazy różnych dyscyplin kajakowych (szkolenie kajakowe, podstawy ratownictwa kajakowego i asekuracji, freestyle kajakowy, wodne gry i zabawy ruchowe). Jarmark lokalny, strefa gastronomiczna.
13.00 – konkursy - edukacja ekologiczna dzieci dla szkół i instytucji pod patronatem Sławka Piotrowskiego
13.00 – 19.00 zbiórka krwi „Dar Życia”, strefa zdrowia (bezpłatne badania słuchu, diagnostyka organizmu)
14.00 – start Biegu Głównego o puchar Prezydenta Miasta Bydgoszcz
15.00 – 17.00 – wolna scena koncertowa, lokalne zespoły rockowe
16.00 - zamknięcie konkurencji pokazowych i tras wyścigów kajakowych
17.00 - próba bicia Rekordu Guinnessa pn.” Bydgoska Parada Kajakowa” pod patronatem Aleksandra Doby. Zamknięcie Biura Zawodów
18.00 - uroczyste zakończenie konkurencji kajakowych, wręczenie pucharów i nagród rzeczowych
18.30 Koncert na scenie Kuba Sienkiewicz Kwartet.
21.00 wieczór komandorski dla uczestników Kayakmanii, sponsorów, partnerów imprezy i zaproszonych gości.

02.09.2018
8.00 - otwarcie biura zawodów Dwuboju rowerowo kajakowego na starcie w Smukale
10.00 - start Dwuboju rowerowo kajakowego na trasie Smukała - pętla rowerowa -
Bydgoszcz Wyspa Młyńska
11.00 - uroczyste zakończenie konkurencji wyścigowych Kayakmanii 2018, wręczenie nagród rzeczowych, podsumowanie punktacji drużynowej i dekoracja zwycięskich drużyn – Wyspa Młyńska.
12.00 - Wyścigi kajakowe dla dzieci - młodzików
12.30 - Wyścigi Smoczych Łodzi
13.00 - Gra z Kajaka
15.00 - Zamknięcie konkurencji pokazowych, tras wyścigów kajakowych oraz trasy Dwuboju rowerowo kajakowego
16.00 - Uroczyste zakończenie Dwuboju rowerowo kajakowego, wyścigów młodzików, wyścigów Smoczych Łodzi, wręczenie pucharów i nagród rzeczowych.

11. Nagrody:

Nagrody rzeczowe indywidualne przyznawane są w Ultramaratonie i Maratonach:
*za pierwsze miejsce - sprzęt sportowy o wartości około 1000 zł,
* za drugie miejsce – sprzęt sportowy o wartość około 500zł,
* za trzecie miejsce – sprzęt sportowy o wartość około 300zł,
Nagrody rzeczowe drużynowe ( drużynowa punktacja łączna konkurencji wyścigowych i Biegu Głównego):
* za zwycięstwo w kategorii drużynowej - przyczepa kajakowa,
* za miejsce drugie – 10 wioseł kajakowych,
* za miejsce trzecie - 10 kamizelek asekuracyjnych.
Nagrody rzeczowe indywidualne dwuboju rowerowo kajakowego:
* za pierwsze miejsce - sprzęt sportowy o wartości około 1000 zł
* za drugie miejsce -sprzęt sportowy o wartości około 500 zł
* za trzecie miejsce sprzęt sportowy o wartości około 300 zł
Wśród wszystkich uczestników konkurencji maratonowych, Biegu Głównego, Rodzinnych Zawodów Kajakowych, Dwuboju Rowerowo Kajakowego, którzy zajęli miejsca od 4 zostaną rozlosowane drobne nagrody o wartości do 200 zł lub inne nagrody ufundowane przez sponsorów.

12. Bezpieczeństwo i obowiązki uczestników:

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. Uczestnicy na czas płynięcia zostaną ubezpieczeni przez Organizatora od NNW. Podczas wyścigu uczestnicy mają obowiązek posiadania założonej kamizelki asekuracyjnej – niezastosowanie się spowoduje dyskwalifikację. Uczestnicy wyścigów maratońskich są zobowiązani do posiadania własnego sprzętu, który ma zapewnić bezpieczeństwo płynącemu. Uczestnicy wyścigów mają obowiązek posiadania włączonego telefonu komórkowego z awaryjnymi numerami telefonów, podanymi przez Organizatora.
Na trasach maratońskich i trasie Dwuboju rowerowo kajakowego zostaną rozmieszczone białe banery z oznaczeniem cyfrowym. Uczestnik w razie przerwania wyścigu i potrzeby pomocy podaje na telefoniczny numer awaryjny, numer najbliżej położonego od siebie baneru. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Szczegółowego, zasad fair play, oraz bezwzględnego udzielenia pomocy innym uczestnikom w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. W czasie rozgrywania wszystkich aktywności Kayakmanii 2018 obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych, za nieprzestrzeganie grozi dyskwalifikacja. Sędzia Główny lub Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkują się Regulaminowi Ogólnemu i Regulaminowi Szczegółowemu, bez zwrotu wpisowego.
Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt Organizatora i zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód, które wyrządzili. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników w czasie trwania imprezy. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie wpisowe nie będzie zwracane. W przypadku zachowania fair play Sędzia Główny ma prawo przyznania dodatkowych punktów w punktacji drużynowej, max 100 punktów.

13. Informacje dodatkowe:

Organizator Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kajakmania – Bydgoszcz 2018” zastrzega sobie prawo do odwołania wyścigów, Biegu Głównego, konkurencji dodatkowych w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. W takim przypadku wpisowe nie podlega zwrotowi. W sytuacji nieprzewidzianego opóźnienia startu, odpowiednio wydłuża się limity czasu na punktach kontrolnych i na mecie, o czym poinformuje uczestników Sędzia Główny przed startem. Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego.
W przypadkach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny i Organizator.
Wszelkie spory rozstrzyga Komisja Sędziowska powołana przed zawodami.
Każdy uczestnik Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania 2018” po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją i opłatą wpisowego otrzyma wszystkie niezbędne dodatkowe dokumenty, załączniki, regulaminy, szczegółowy informator, drogą elektroniczną, przesyłką pocztową lub w biurze zawodów.
Dokumenty będą również dostępne na wcześniej wymienionych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, a dla wszystkich uczestników w Biurze Zawodów. 

SKONTAKTUJ SIĘ ORGANIZATORAMI

Kontakt

 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)
Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA
  • ul. Fordońska 156 85-752 Bydgoszcz
  • bozenap@leshigiena.pl
  • Bożena Pęczkowska - tel. 509 499 636
NIP: 554-293-58-99
REGON: 363737660
Numer KRS: 0000601489
Nr konta: 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001
Bank Spółdzielczy w Koronowie