Regulamin Klubowe Wyścigi Dzieci

Regulamin szczegółowy - Otwarte Zawody Dzieci – Młodzików

Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2018”

1. Informacje podstawowe

Regulamin Szczegółowy stanowią załącznik do Regulaminu Ogólnego.

Na Kayakmanię 2021 składa się szereg konkurencji wyścigowych, pokazowych, imprez towarzyszących oraz piknik w centrum miasta z wieloma atrakcjami dla uczestników oraz mieszkańców.
„Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2021” trwać będzie od 27 do 29 sierpnia 2021r.

2. Miejsce rozgrywania wyścigów dzieci:

Bydgoszcz: Wyspa Młyńska, - start i meta, tor tymczasowy o długości 200m na zakolu Brdy .


3. Termin wyścigów: klubowe wyścigi dzieci

29.08.2021 godzina 11.


4. Organizator i kierownictwo imprezy:

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe „BINDUGA”, www.kayakmania.pl tel. 509499636 Bożena Pęczkowska, 502033421 Łukasz Gliński.
Partner Strategiczny: Miasto Bydgoszcz


5. Warunki uczestnictwa w Otwartych Zawodach Dzieci – Młodzików Bydgoszczy

– W jednym wyścigu rywalizują bezpośrednio ze sobą minimum cztery osady.
– Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwa Komisja Sędziowska, która w zależności od ilości zgłoszonych osad ustali zasady wyścigów eliminacyjnych, półfinałów i finału zawodów.
– Organizator przyjmie zgłoszenia maksymalnie 6 osad w kategoriach wiekowych z jednego klubu.
– Wyścigi odbędą się w ośmiu kategoriach:

młodziczki                      – rocznik 2008
młodzicy                        – rocznik 2008
dzieci dziewczynki           – rocznik 2009
dzieci dziewczynki           – rocznik 2010
dzieci dziewczynki           – rocznik 2011
dzieci chłopcy                 – rocznik 2009
dzieci chłopcy                 – rocznik 2010
dzieci chłopcy                 – rocznik 2011

– Każda z kategorii będzie utworzona pod warunkiem, że zgłosi i zweryfikuje się co najmniej 6 osad.
– Warunkiem uczestnictwa w wyścigach jest zgłoszenie listy uczestników przez klub (podanie nazwiska, imienia i daty  urodzenia każdego uczestnika).
– W konkurencjach wyścigów dzieci i młodzików dopuszczalny jest start na kajakach jednoosobowych udostępnionych przez organizatora.

6. Trasa klubowych wyścigów dzieci.

– Tor wyścigów dzieci i młodzików – Zawodów Młodych Kajakarzy – zostanie wyznaczony na zakolu rzeki Brdy między Śluzą Miejską przy ul. Marcinkowskiego a mostem na ulicy Mostowej. Orientacyjny dystans toru to ok. 200 m.


7. Zasady startu

W konkurencjach dzieci dopuszczalny jest start na kajakach jednoosobowych udostępnionym przez organizatora.
Kategoria będzie utworzona pod warunkiem, że zgłosi i zweryfikuje się co najmniej 6 osad.


8. Zgłoszenia:


Zgłoszenia drużyn klubowych w konkurencjach wyścigowych, przyjmowane są w dniu zawodów w biurze organizatora i w komisji sędziowskiej. Zgłoszenia dokonuje kierownik drużyny. Każda zweryfikowana osada otrzyma numer startowy. Numer ten należy zgłaszać sędziemu na starcie i mecie. Uczestnictwo zawodników jest bezpłatne.

9. Nagrody:


Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają medale. Wśród wszystkich uczestników konkurencji zostaną rozlosowane drobne nagrody ufundowane przez sponsorów.


10. Bezpieczeństwo i obowiązki uczestników:


Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. Uczestnicy na czas płynięcia zostaną ubezpieczeni przez Organizatora od NNW. Podczas trwania wyścigu uczestnicy mają obowiązek posiadania założonej kamizelki asekuracyjnej. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Szczegółowego, zasad fair play, oraz bezwzględnego udzielenia pomocy innym uczestnikom w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia.
W czasie rozgrywania wszystkich aktywności Kayakmanii 2021 obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych, za nieprzestrzeganie grozi dyskwalifikacja. Sędzia Główny lub Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkują się Regulaminowi Ogólnemu i Regulaminowi Szczegółowemu. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt Organizatora i zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód, które wyrządzili. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników w czasie trwania imprezy. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.

11. Informacje dodatkowe:


Organizator Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kajakmania – Bydgoszcz 2021” zastrzega sobie prawo do odwołania wyścigów przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego.
W przypadkach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny i Organizator. Wszelkie spory rozstrzyga Komisja Sędziowska powołana przed zawodami. Każda drużyna klubowa po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją otrzyma wszystkie niezbędne dodatkowe dokumenty, załączniki, regulaminy, szczegółowy informator w biurze zawodów. 

SKONTAKTUJ SIĘ ORGANIZATORAMI

Kontakt

 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)
Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA
  • ul. Fordońska 156 85-752 Bydgoszcz
  • bozenap@leshigiena.pl
  • Bożena Pęczkowska - tel. 509 499 636
NIP: 554-293-58-99
REGON: 363737660
Numer KRS: 0000601489
Nr konta: 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001
Bank Spółdzielczy w Koronowie