Regulamin Rodzinne Zawody Kajakowe Open

Regulamin szczegółowy - Rodzinne Zawody Kajakowe Open
Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2018”

1. Informacje podstawowe

Regulamin Szczegółowy stanowi załącznik do regulaminu ogólnego i dokładnie opisuje poszczególne aktywności.

KAYAKMANIA kierowana jest do osób czynnie uprawiających kajakarstwo turystyczne jak i do amatorów, którzy nigdy nie pływali w kajaku.
Na Kayakmanię 2018 składa się szereg konkurencji wyścigowych, pokazowych, imprez towarzyszących oraz piknik w centrum miasta z wieloma atrakcjami dla uczestników oraz mieszkańców.
Odbędzie się próba ustanowienia rekordu GUINNESSA, jednocześnie rekordu Polski przez uczestników Kayakmanii pod nazwą Bydgoskiej Parady Kajakowej w konkurencji „Parada kajakowa”.

2. Miejsce rozgrywania Rodzinnych Zawodów Kajakowych Open:

Bydgoszcz:
Wyspa Młyńska, - start i meta konkurencji maratonów kajakowych, konkurencji pokazowych. Piknik dla mieszkańców, Miasteczko zabaw dla dzieci, Biuro zawodów, namiot organizatora, strefa gastronomiczna, scena koncertowa, wystawy i stoiska.

3. Termin imprezy:

„Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kayakmania – Bydgoszcz 2018” trwać będzie od 31 sierpnia do 02 września 2018r. Rodzinne Zawody Kajakowe – 01.09.2018 godz. 12.

4. Organizator i kierownictwo imprezy:

Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe „BINDUGA”, www.kayakmania.pl tel. 509499636 Bożena Pęczkowska, 502033421 Łukasz Gliński, 507015100 Grzegorz Urbaniak.
Partner Strategiczny: Miasto Bydgoszcz

5. Warunki uczestnictwa dla osób startujących w Rodzinnych Zawodach Kajakowych:

W Międzynarodowym Dniu Kajakarza mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a także
niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia), pod warunkiem złożenia w biurze zawodów przedłożeniu pisemnej zgody opiekunów prawnych oraz pozostawania nieletniego przez cały czas trwania imprezy pod opieką wskazanej w zgodzie osoby pełnoletniej.
Uczestnicy wyścigów:
a) biorą w nich udział na własną odpowiedzialność,
b) muszą posiadać umiejętność pływania oraz odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony podpisaniem przed startem stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie składają opiekunowie prawni.
Udział w Rodzinnych zawodach Kajakowych polega na pokonaniu trasy, w czasie nie dłuższym niż wyznaczony limit. Bieg ma formułę spływu kajakowego. Prawo uczestnictwa następuje po pozytywnym zweryfikowaniu uczestnika w biurze zawodów oraz wpłynięciu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora – BSK Binduga. Zawodnik zarejestrowany w biurze zawodów otrzyma identyfikator (opaska) i numer startowy.

6. Trasa i zasady Rodzinnych Zawodów Kajakowych Open.

Trasy na dystansach we wszystkich kategoriach w tym Rodzinnych Zawodów Kajakowych Open zostaną oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do Regulaminu Szczegółowego. Trasa zostanie wytyczona przy pomocy bojek i kul pływających. Start i meta znajduje się w tym samym miejscu –Wyspa Młyńska. Mapa z zaznaczoną trasą zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.kayakmania.pl . Trasa i dystans będą wyraźnie oznaczone kolorem i numerem (np. trasa nr 1 czerwona 28 km dla kategorii T2K). Dla każdej trasy zostaną ustalone punkty kontrolne, które będą miały formę kwadratowego białego baneru z oznaczeniem cyfrowym (szerzej funkcje punktów kontrolnych opisano w rozdziale o zasadach bezpieczeństwa).
Rodzinne Zawody Kajakowe Open. Start w tej kategorii polega na przepłynięciu jednej pętli Wyspa Młyńska–Fabryka Lloyda – 14 km. Limit czasowy biegu – 4 godziny. W konkurencji dopuszczalny jest start na kajaku jednoosobowym lub dwuosobowym dowolnego rodzaju z wyłączeniem kajaków wyczynowych. Dopuszczalny jest również start na kajakach innego typu (Canu, Sup). W tej konkurencji nie będzie prowadzona punktacja indywidualna ani drużynowa. Start ma cel poznawczy odcinka miejskiego rzeki oraz własnych możliwości pokonania długiego dystansu i ma charakter spływu kajakowego. Wszyscy uczestnicy tego biegu otrzymają specjalny pakiet pamiątkowy oraz wezmą udział w losowaniu nagród dla uczestników wszystkich biegów Kayakmanii.
Próba ustanowienia Rekordu GUINNESSA (patronat honorowy Aleksandra Doby) pod nazwą Bydgoska Parada Kajakowa w kategorii „Parada kajakowa”. Udział jest bezpłatny. Warunkiem startu jest weryfikacja w biurze rekordu i pobranie numeru startowego.

7. Zgłoszenia:

 

Zgłoszenia uczestników indywidualnych Rodzinnych Zawodów Kajakowych Open przyjmowane są od dnia 15.05 2018r. do 01.09. 2018r. Z tym, że drogą elektroniczną, poprzez formularz na stronie www.kayakmania.pl. można się zgłaszać do 30.08.2018, natomiast w dniach 31.08.2018 i 01.09.2018 możliwe jest zgłoszenie tylko osobiście w biurze zawodów.
Każda zweryfikowana osada otrzyma numer startowy. Numer ten należy zgłaszać sędziemu na starcie i mecie oraz sędziemu przy bojach nawrotowych. Posiadany numer startowy uprawnia do uczestnictwa w próbie bicia rekordu Guinnesa bez dodatkowej weryfikacji.

8. Wpisowe i opłaty dodatkowe:


Dla zainteresowanych Rodzinnymi Zawodami Kajakowymi Open wysokość wpisowego wynosi 40 zł od osoby.
Dla uczestników Rodzinnych Zawodów Kajakowych, organizator bezpłatnie zapewnia kajaki dwuosobowe z wyposażeniem, do wyczerpania posiadanej puli miejsc (zapotrzebowanie na kajak organizatora należy zgłosić przy rejestracji). Dla uczestników Rodzinnych Zawodów Kajakowych zgłoszonych do 20.08.2018 miejsce w kajaku dwuosobowym organizatora jest gwarantowane. Rezygnacja z udziału w imprezie przez uczestnika powoduje utratę wpisowego.
Wpisowe dla uczestników Rodzinnych Zawodów Kajakowych Open zapewnia: ubezpieczenie NNW na czas płynięcia, miejsce w kajaku organizatora, pamiątkowy medal.
Opłaty dodatkowe: nocleg na tymczasowym polu namiotowym - 20 zł za namiot / doba. Rezerwacje i opłaty za nocleg w innych obiektach uczestnicy dokonują samodzielnie.

9. Harmonogram imprezy:


Opisany dokładnie w Regulaminie ogólnym.

10. Nagrody:

Wśród wszystkich uczestników Rodzinnych Zawodów Kajakowych Open, zostaną rozlosowane drobne nagrody o wartości do 200 zł lub inne nagrody ufundowane przez sponsorów.


11. Bezpieczeństwo i obowiązki uczestników:


Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. Uczestnicy na czas płynięcia zostaną ubezpieczeni przez Organizatora od NNW. Podczas trwania wyścigu uczestnicy mają obowiązek posiadania założonej kamizelki asekuracyjnej. Uczestnicy wyścigów mają obowiązek posiadania włączonego telefonu komórkowego z awaryjnymi numerami telefonów podanymi przez organizatora przed startem. Na trasie zostaną rozmieszczone białe banery z oznaczeniem cyfrowym. Uczestnik w razie przerwania wyścigu i potrzeby pomocy podaje na telefoniczny numer awaryjny, numer najbliżej położonego od siebie baneru. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Ogólnego i Regulaminu Szczegółowego, zasad fair play, oraz bezwzględnego udzielenia pomocy innym uczestnikom w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia.
W czasie rozgrywania wszystkich aktywności Kayakmanii 2018 obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych, za nieprzestrzeganie grozi dyskwalifikacja. Sędzia Główny lub Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkują się Regulaminowi Ogólnemu i Regulaminowi Szczegółowemu, bez obowiązku zwrotu wpisowego. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt Organizatora i zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód, które wyrządzili. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników w czasie trwania imprezy. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie wpisowe nie będzie zwracane.

12. Informacje dodatkowe:


Organizator Międzynarodowy Dzień Kajakarza „Kajakmania – Bydgoszcz 2018” zastrzega sobie prawo do odwołania biegu w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. W takim przypadku wpisowe nie podlega zwrotowi. W sytuacji nieprzewidzianego opóźnienia startu, odpowiednio wydłuża się limity czasu na punktach kontrolnych i na mecie, o czym poinformuje uczestników Sędzia Główny przed startem. Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego.
W przypadkach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny i Organizator. Wszelkie spory rozstrzyga Komisja Sędziowska powołana przed zawodami. Każdy uczestnik Międzynarodowego Dnia Kajakarza „Kayakmania Bydgoszcz 2018” po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z rejestracją i opłatą wpisowego otrzyma wszystkie niezbędne dodatkowe dokumenty, załączniki, regulaminy, szczegółowy informator, drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową. Dokumenty będą również dostępne na wcześniej wymienionych stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w Biurze Zawodów. 

SKONTAKTUJ SIĘ ORGANIZATORAMI

Kontakt

 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)
Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe BINDUGA
  • ul. Fordońska 156 85-752 Bydgoszcz
  • bozenap@leshigiena.pl
  • Bożena Pęczkowska - tel. 509 499 636
NIP: 554-293-58-99
REGON: 363737660
Numer KRS: 0000601489
Nr konta: 81 8144 0005 2011 0112 0015 0001
Bank Spółdzielczy w Koronowie